تعداد مقالات: 999

26

Language Kingdom in Shakespeare's King Lear and Edward Bond's Lear

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 2, Spring and Summer (2019)، آذر 2019، صفحه 185-205
Fatemeh Mahmoudi-Tazehkand

27

Literature as a Medium to Foster Critical Thinking: A Case Study of an Iranian EFL Classroom

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 1, Autumn and Winter (2018-2019)، خرداد 2019، صفحه 185-204
Jalil Fathi؛ Ehsan Soleimani Dahenehsari

28

Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-112
احمد سهرابی؛ سانیار سهرابی

29

Power-Struggle, Panopticism, and Hegemony in Ellison’s Invisible Man

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 2, Spring and Summer (2019)، آذر 2019، صفحه 123-139
Mehrdad Bidgoli

30

Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory

فصلنامه پژوهش های خواندن
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-98
بختیار سجادی

31

Semiotic and Cultural Analysis of English and Persian Advertising Slogans

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 1, Autumn and Winter (2018-2019)، خرداد 2019، صفحه 39-61
Maryam Tarighatbin؛ Seyyed Shahabeddin Sadati

32

Social Cohesion and Cultural Diversity in Contemporary Britain: Impossible Mission!

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 2, Spring and Summer (2019)، آذر 2019، صفحه 31-56
Hassen Zriba

33

Subjectivity Construction through Familial Discourse Represented in Film: A Case Study of Alyosha’s Identity in Andrey Zvyagintsev’s Loveless

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 2, Spring and Summer (2019)، آذر 2019، صفحه 73-97
Sajed Hosseini؛ Erfan Rajabi

34

The Afterlife of Edward FitzGerald’s Poem: A Comparative Study of FitzGerald's Rubáiyát and Housman’s A Shropshire Lad

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 2, Spring and Summer (2019)، آذر 2019، صفحه 207-225
Mostafa Hosseini

35

The Detrimental Impacts of Poppy Monoculture on Indigenous Subjects, Plants and Animals in Amitav Ghosh's Sea of Poppies

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 1, Autumn and Winter (2018-2019)، خرداد 2019، صفحه 21-37
Fazel Asadi Amjad؛ Peyman Amanolahi Baharvand

36

The Effect of Extra-Curricular Activities on Socio-Cultural Competence of EFL Students

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 2, Spring and Summer (2019)، آذر 2019، صفحه 99-121
Abdolreza Bagherzade Nimchahi؛ Parvonokhan Jamshedov؛ Ali Salimi Khorshidi

37

The Interdependency of Foucauldian Concepts of Power and Knowledge in Shakespeare’s The Tempest

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 2, Spring and Summer (2019)، آذر 2019، صفحه 227-244
Saeid Benoud

38

The Intertextual and the Theatrical in Postmodern Drama: A Case Study of Stoppard’s Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 1, Autumn and Winter (2018-2019)، خرداد 2019، صفحه 81-95
Negar Sharif

39

The Traces of Hermeticism in John Donne’s An Anatomy of the World

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 1, Autumn and Winter (2018-2019)، خرداد 2019، صفحه 139-146
Fatemeh Azizmohammadi

40

Two Tales of a City: London in Ben Jonson’s The Alchemist and Samuel Johnson’s London

Critical Literary Studies
دوره 1، No. 1, Autumn and Winter (2018-2019)، خرداد 2019، صفحه 5-19
Farzad Boobani

41

ابعاد فقهی و حقوقی کولبری

مطالعات فقه و أصول
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 14-31
افشین عبداللهی؛ شبنم محمدامین پور؛ سید هیمن مجیدی

42

اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت‌ فرسوده گلستان، سبزوار

فصلنامه مطالعات شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398
هادی سلطانی فرد؛ مژگان جعفری؛ بهرام سیاوش پور؛ اباصلت عسکری

43

اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم

پژوهش های گندم
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12
نسرین تیموری؛ غلامرضا حیدری؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده؛ یوسف سهرابی

44

اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت جویی، دلبستگی به مکان و اعتماد ( مطالعه موردی: مدارس فوتبال شهر کرمانشاه)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35
نوشین بنار؛ حسین براخاص؛ فرزانه کریمخان؛ محمد مرادی

45

اثر بخشی آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 423-440
دکتر رضا خجسته مهر؛ مهدی قنواتیان؛ دکتر غلامرضا رجبی

46

اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-97
غلامرضا رجبی؛ قدرت اله عباسی؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی

47

اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‏ای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 159-181
منصور سودانی؛ مصطفی دهقانی؛ زهرا دهقان زاده

48

اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 268-287
منصور سودانی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ زیبا سلطانی

49

اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شیوه های حل مساله در دانشجویان

تدریس پژوهی
دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36
فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی نائینی

50

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-16
پرویز پرزور؛ فاطمه بابایی؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ اشرف میکاییلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.