تعداد مقالات: 999

776

طراحی مدل برندسازی در شرکتهای بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 245-265
لیلا کریمیان؛ میر احمد امیر شاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرهاد غفاری

777

طراحی مدل ترجیح محصولات داخلی با توجه به نقش هوشیاری مصرف کننده در صنعت نوشیدنی ایران

مطالعات رفتار مصرف کننده
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

778

طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-91
محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران

779

طراحی مدل ساختاری- تفسیری مؤلفه های مدارس اثربخش در دورۀ اول متوسطه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 126-146
صادق ملکی آوارسین؛ بهنام طالبی؛ حورا سودی

780

طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل تم

مطالعات رفتار مصرف کننده
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

781

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-26
علی خلفی؛ کیومرث بشلیده؛ نسرین ارشدی؛ منصور سودانی

782

طراحی و اعتبار یابی مدل آموزش از راه دور پروژه محور با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 86-105
عبدالرحیم جهان آرا؛ محمدرضا سرمدی؛ زهره اسمعیلی؛ فروزان ضرابیان

783

طرّاحی و مقایسه‌ی اثربخشی دو برنامه‌ی درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی بر آموزه ‌های قرآنی در کاهش تعارض‏های زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 340-357
اسدالله ویسی

784

عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 319-338
علی ذکاوتی قراگوزلو

785

عدم انطباق بین نگرش و رفتار خرید محصولات داخلی (مورد مطالعه: بازار خودرو)

مطالعات رفتار مصرف کننده
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

786

عوامل پیش بینی کننده ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی: مطالعه ی موردی شهر بانه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز و زمستان 1391، صفحه 102-119
امید قادرزاده؛ هیرش قادرزاده؛ حسین حسن پناه

787

عوامل سازمانی و زمینه‌ای توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی در مدارس استثنایی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-92
حسن جعفری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی

788

عوامل فرایندی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم‌توان ذهنی

تدریس پژوهی
دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-68
حسن جعفری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی؛ اباصلت خراسانی

789

عوامل مؤثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-28
مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد

790

عوامل مؤثر برمکان‌یابی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL- ANP (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

مطالعات رفتار مصرف کننده
دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-88
رسول سلیمانی؛ علی مهرابی؛ ادریس محمودی؛ کامران رضایی جعفری

791

فراتحلیل اثر بخشی مداخلات روانشناختی به صورت گروهی بر میزان رضایت زناشویی: (ایران 1389 –1383)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 233-261
احمد عابدی؛ عصمت مسیبی؛ حمیدرضا عریضی

792

فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 144-161
علی خالقی خواه؛ حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان

793

فراتحلیل رابطه انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری با کیفیت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-108
رضا خجسته مهر؛ زینب آقائی؛ مرتضی امیدیان

794

فراتحلیل متغیرهای مرتبط با عملکرد دانش آموزان دوره ابتدایی در مهارت خواندن

تدریس پژوهی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-48
بهزاد رسولزاده

795

فراتحلیل مطالعات علمی عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-215
بیژن رضایی؛ حمداله تارین

796

فرایند ارزیابیِ عاطفیِ سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایت‌مندی مطالعه موردی: محله نیاوران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-28
هادی پندار؛ کامران ذکاوت

797

فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-14
محسن فیضی؛ علی اسدپور

798

فرآیند گسترش فضایی سکونتگاه های پیرامون کلانشهر تهران (مورد مطالعه: محدوده شهری اسلام شهر-رباط کریم)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-64
موسی کمانرودی؛ طاهر پریزادی؛ محمد بیگدلی

799

فرایند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه پانزده تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-22
محمد مهدی عزیزی؛ مهدی برنافر

800

فراهم‌سازی ارزیابی تراز خودتنظیمی زناشویی در جامعۀ ایرانی: آزمون پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه ایرانی سنجۀ خودتنظیمی رفتاری برای روابط کارآمد در زوج‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 126-147
امید عیسی نژاد؛ الهه علیپور؛ صفورا کلهریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.