1.

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 435-455
غلامرضا رجبی؛ عباس امان الهی؛ رضا خجسته مهر؛ محمدعلی حسینی؛ یوسفعلی عطاری

2.

اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی- سازه گرا بر رابطۀ متقابل زناشویی در همسرهای آشفته

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-21
غلام‌رضا رجبی؛ زهرا نادری؛ عباس امان‌الهی

3.

اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطۀ زوجین ناسازگار ساکن شهر اهواز

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-232
خالد اصلانی؛ فریده خدادادی اندریه؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی؛ سندرا استیس

4.

اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن‌های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-160
مصطفی دهقانی؛ خالد اصلانی؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی

5.

پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-124
غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی

6.

رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 163-177
خالد اصلانی؛ علی صیادی؛ عباس امان الهی

7.

نقش تعدیل‌کنندۀ محبت جسمی در رابطۀ میان سبک‌های دل‌بستگی با کیفیت زناشویی زنان

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-35
عباس امان الهی؛ علی کریم زاده نگاری؛ خالد اصلانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.