1.

ارائة الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه ای ناب در مدرسه

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-162
زهره کامکار؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

2.

بررسی نقش رفتار شهروند سازمانی گروهی معلمان در اثربخشی مدارس ابتدایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-121
حسین عباسیان؛ آویشن رجبی فیروز آبادی

3.

شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعۀ یادگیرندۀ حرفه ای در مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 102-120
جمال حاتمیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان

4.

واکاوی پدیدۀ بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 153-135
لیلا نجاتی حاتمیان؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمید رضا آراسته


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.