نویسنده = بیژن عبدالهی
تعداد مقالات: 4

1

ارائة الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه ای ناب در مدرسه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-162
زهره کامکار؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

2

شناسایی ابعاد و مؤلفه های رفتاری رهبران آموزشی بینش‌مند در مدارس ابتدایی؛ پژوهشی کیفی و پدیدارشناسانه

مدیریت مدرسه
دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 170-180
زهرا همت یار؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی

3

شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-191
بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی

4

نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه

مدیریت مدرسه
دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-128
سیدمحمد مرد؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حمید رضا آراسته


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.