1.

اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-97
غلامرضا رجبی؛ قدرت اله عباسی؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی

2.

اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطۀ زوجین ناسازگار ساکن شهر اهواز

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-232
خالد اصلانی؛ فریده خدادادی اندریه؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی؛ سندرا استیس

3.

اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن‌های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-160
مصطفی دهقانی؛ خالد اصلانی؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی

4.

آزمودن مدل دلبستگی به پدر و مادر با اضطراب و افسردگی با میانجی گیری دلبستگی به خدا

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 419-439
خالد اصلانی؛ مرضیه قمری؛ شکوفه رمضانی؛ ملیحه خبازی

5.

آزمودن مدل طرحواره‏ های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی‏گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 94-114
خالد اصلانی؛ آذر صمدی فرد؛ منصور سودانی

6.

پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-124
غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی

7.

رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 163-177
خالد اصلانی؛ علی صیادی؛ عباس امان الهی

8.

شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 129-164
امین کرایی؛ رضا خجسته مهر؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی

9.

نقش تعدیل‌کنندۀ محبت جسمی در رابطۀ میان سبک‌های دل‌بستگی با کیفیت زناشویی زنان

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-35
عباس امان الهی؛ علی کریم زاده نگاری؛ خالد اصلانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.