1.

اولویت بندی سیاست‌های مشارکتی در بازآفرینی شهری با تأکید بر احتمال وقوع ناسازگاری میان بهره وران؛ مطالعه موردی: برنامه بازآفرینی بافت قدیم آمل

دوره 4، شماره 15، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-16
سجاد فلاح زاده؛ فرزین محمودی پاتی

2.

رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-30
سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی

3.

سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان؛ مطالعه موردی: محله شیوا تهران

دوره 6، شماره 22، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-74
سینا رزاقی اصل؛ فرزانه خوشقدم

4.

فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-14
محسن فیضی؛ علی اسدپور

5.

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری در ایران (مورد مطالعه: محله همت‌آباد اصفهان)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 117-132
اندیشه آریانا؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمود محمدی

6.

نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگ‌سیاه در بافت تاریخی شیراز)

دوره 6، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-26
احد نژاد ابراهیمی؛ نسترن نژداغی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.