1.

پدیدارشناسی تجارب معلمان راهنمای کارورزی از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 54-69
وحیده جعفریان؛ فیروز محمودی

2.

تبیین اهداف و فعالیت‎های یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامه‎درسی کارورزی رشته حقوق

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 189-210
زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ سید محمدصادق طباطبایی

3.

تبیین چارچوب مفهومی برنامه‌درسی سنجش‌شده دوره کارشناسی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 239-217
سید علی خالقی نژاد؛ اکبر هدایتی

4.

تبیین و تحلیل عناصر یادگیری و جایگاه کودکان و تسهیلگران در مدارس طبیعت

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-1
سلیمان آوری؛ علی حسینی خواه؛ مجید علی عسگری

5.

تحلیل برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی و شناسایی راهبردهای آموزشی زیبایی شناسانه در دانشگاه فرهنگیان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-20
علی ابراهیمی نیا؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حمید جعفریان یسار؛ مژگان محمدی نائینی

6.

تدوین چارچوبی مفهومی برای نیازسنجی دانش آموزان متوسطه: رهیافتی بر نظریه عملی تدریس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-94
خلیل غلامی؛ محمد صالح نصزتی؛ محمد اسدی

7.

چارچوب فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی در برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای در رشته‌های علمی STEM

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 99-122
صادقی زارع صفت؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ مرتضی کرمی؛ کیوان صالحی

8.

شناسایی شاخص های روش های یاددهی و یادگیری مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 36-1
مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمد رضا آهنچیان

9.

طراحی الگوی برنامه درسیِ پژوهش کاربردی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 122-97
عباس حضرتی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی

10.

طراحی الگوی مطلوب مهارت های زندگی دورۀ متوسطه مراکز استعدادهای درخشان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 395-370
فریدون خضری؛ مصطفی قادری؛ فردین عبداللهی

11.

مدل ادراک و نگرش معلمان، متخصصان و اساتید دانشگاه نسبت به برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-43
عباس پورسلیم؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.