1.

بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، نمونه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اردبیل

دوره 7، شماره 26، بهار 1397، صفحه 43-56
اسلام کرمی؛ پریسا محمدحسینی

2.

تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه

دوره 5، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-42
بهمن احمدی؛ بهناز امین زاده گوهرریزی

3.

رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار)

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-30
سید حسین بحرینی؛ محمد سعید ایزدی؛ مهرانوش مفیدی

4.

سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان؛ مطالعه موردی: محله شیوا تهران

دوره 6، شماره 22، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-74
سینا رزاقی اصل؛ فرزانه خوشقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.