1.

اثر بخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 193-208
سجاد بشرپور

2.

پدیدارشناسی روش‌های توجیه خیانت: سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگی‌های شناختی در روابط فرا زناشویی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 188-207
امید عیسی نژاد؛ آرزو باقری

3.

تجربه زیسته زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر در شهر سنندج

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 255-272
احمد امانی؛ کمال خالق پناه؛ اسرین محمدی

4.

تفحص کیفی در واکنش همسران به افشای خیانت زناشویی

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-92
آزاده امینی‌ها؛ کیومرث فرح بخش؛ معصومه اسمعیلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.