کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 9

1

ارزیابی پراکنش مکانهای سوم در ارتباط با سطوح طبقات اجتماعی مختلف شهر زنجان

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 16، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92
الهام داودی؛ آتوسا مدیری

2

ارزیابی رضایتمندی مسافران از کیفیت سیستم اتوبوس‌رانی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه ای (نمونه موردی شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-112

3

ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-92
احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی

4

ارزیابی طرح‌های توسعه شهری براساس اصل هم‌پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-36
سید محمد امامی؛ اسفندیار زبردست

5

ارزیابی مکان یابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدی-زیست محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP (نمونه موردی استان یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-70

6

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284
زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش

7

پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 124-150
منا صمدزاده؛ محمدرضا شعیری؛ نصیرالدین جاویدی

8

سنجش جذابیت و رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارک کوهسنگی مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 58-67

9

نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-90
مظفر عباس زاده؛ اصغر محمد مرادی؛ الناز سلطان احمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.