دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-48، صفحه 1-98  XML

1

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری (نمونه‌ موردی: پارک مردم همدان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-18
امین لطیفی؛ حسن سجادزاده

2

ارزیابی طرح‌های توسعه شهری براساس اصل هم‌پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 19-36
سید محمد امامی؛ اسفندیار زبردست

3

بررسی تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه شهری با اصول حکمروایی خوب (با تأکید بر برنامه‌های توسعه شهری تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 37-48
موسی کمانرودی کجوری؛ محمد بیگدلی

4

سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 49-62
علیرضا محمدی؛ اصغر پاشازاده

5

تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران ( مطالعه موردی: استان فارس)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 63-74
سمیرا یوسفیان؛ وحید مشفقی؛ حمید محمدی

6

ارزیابی ادراک بصری فضایی میدان امام‌حسین (ع)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 75-84
آتوسا مدیری؛ نیکو نوراللهی اسکویی

7

تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان‌ کردستان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 85-98
محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.