دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-82، صفحه 5-92  XML

1

مقایسه ترجیح و ادراک مردم از پارک های شهری طبیعی- ارگانیک و منظم - هندسی (نمونه موردی پارک لاله و پارک دانشجو)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 5-16
محسن فیضی؛ فرهنگ مظفر؛ مهرانه رعیتی دماوندی؛ مریم عظیمی

2

ارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده‌راه‌سازی و پیاده‌مداری در مراکز شهری (نمونه مطالعه: بافت مرکزی شهر همدان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 17-32
محمدرضا حقی؛ محمدسعید ایزدی؛ ابراهیم مولوی

3

بررسی تطبیقی نمونه‌هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 33-42
مهرداد کریمی مشاور؛ آرش حسینی علمداری؛ محمدآزاد احمدی

4

نقش مؤلفه های منظر حسی در کیفیت محورهای مجهز محلی ( مطالعه موردی: محور علیقلی آقا در اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 43-56
افسانه لطفی؛ بهادر زمانی

5

تحلیلی بر شاخص های شهروند الکترونیکی از نظر شهروندان در شهر تبریز

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 57-70
رسول بابانسب؛ اصغر ضرابی

6

تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 71-82
محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ شهرام محمدی

7

ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 83-92
احمد خلیلی؛ حانیه نورالهی؛ نعیمه رشیدی؛ مریم رحمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.