دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 233-261، صفحه 159-297  XML

1

اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‏ای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 159-181
منصور سودانی؛ مصطفی دهقانی؛ زهرا دهقان زاده

2

بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 181-209
فریده سادات حسینی؛ مسعود حسین چاری

3

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ناسازگاری زناشویی زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 209-233
محسن گل محمدیان؛ کیومرث فرحبخش؛ معصومه اسمعیلی

4

فراتحلیل اثر بخشی مداخلات روانشناختی به صورت گروهی بر میزان رضایت زناشویی: (ایران 1389 –1383)

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 233-261
احمد عابدی؛ عصمت مسیبی؛ حمیدرضا عریضی

5

اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 261-281
محمد خالدیان؛ حسن غریبی؛ زلیخا قلی زاده؛ رضا شاکری

6

بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 281-297
محمود گودری؛ علیرضا بوستانی پور

7

رابطه عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب‌آوری با استرس، اضطراب و افسردگی در زنان متأهل شهر کرمانشاه

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 297-329
خدامراد مؤمنی؛ مصطفی علیخانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.