دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1392، صفحه 591-613، صفحه 527-543  XML

1

تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 527-543
علی محمد نظری؛ محسن طاهری راد؛ مسعود اسدی

2

بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 543-565
مژگان پاتو؛ فرشته حقیقت؛ حمیدرضا حسن آبادی

3

اثربخشی درمان گروهی راه حل مدار بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 565-591
دکتر احمد اعتمادی؛ زهرا گیتی پسند؛ میترا مرادی

4

اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 591-613
زهرا سادات مطهری؛ خدابخش احمدی؛ سمانه بهزادپور؛ فاطمه آزموده

5

مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 613-641
حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور

6

تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 641-661
مصطفی بلقان آبادی؛ عالیه گراوند؛ احمد احمدی

7

بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 661-692
عدالت اسدی؛ جلیل فتح آبادی؛ فواد محمد شریفی

8

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 1-3


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.