1.

تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‌ها

صفحه 527-543
علی محمد نظری؛ محسن طاهری راد؛ مسعود اسدی

2.

بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی

صفحه 543-565
مژگان پاتو؛ فرشته حقیقت؛ حمیدرضا حسن آبادی

3.

اثربخشی درمان گروهی راه حل مدار بر کاهش تعارضات مادر- دختر در مادران

صفحه 565-591
دکتر احمد اعتمادی؛ زهرا گیتی پسند؛ میترا مرادی

4.

اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

صفحه 591-613
زهرا سادات مطهری؛ خدابخش احمدی؛ سمانه بهزادپور؛ فاطمه آزموده

5.

مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

صفحه 613-641
حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور

6.

تأثیر آموزش شناختی- رفتاری گروهی بر انتظارات زناشویی زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت

صفحه 641-661
مصطفی بلقان آبادی؛ عالیه گراوند؛ احمد احمدی

7.

بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

صفحه 661-692
عدالت اسدی؛ جلیل فتح آبادی؛ فواد محمد شریفی

8.

یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.