دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 58-67، صفحه 1-67  XML

1

نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه های ایرانی)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-12
فرهنگ مظفر؛ علی اسدپور

2

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 13-23
کیومرث حبیبی؛ جاهده تکیه خواه؛ محمد آزاد احمدی

3

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی :شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 24-33

4

تحلیلی بر سیاست های تامین مسکن توسط دولت با تأکید بر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 34-43

5

نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 44-49

6

تحلیل مولفه های فرهنگی بر ایمنی محیط های اجتماعی (مورد : شهر رشت )

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 50-57

7

سنجش جذابیت و رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارک کوهسنگی مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 58-67


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.