دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 29-40، صفحه 5-92  XML

1

ارزیابی معابر پیاده از منظر‌تخلیه اضطراری مطالعه موردی: مجموعه اداری اصفهان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 5-14
مصطفی طوقی؛ میثم اکبرزاده؛ علی صبوحانیان

2

فرایند ارزیابیِ عاطفیِ سرعت تغییرات کالبدی در محیط مسکونی از نگاه کاربران بر اساس معیار رضایت‌مندی مطالعه موردی: محله نیاوران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 15-28
هادی پندار؛ کامران ذکاوت

3

بازآفرینی شهری خوانایی-محور، رویکردی به تجدید حیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی.

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 29-40
صدف استادغفاری

4

تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 41-54
آمنه نصرابادی؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

5

تحلیل فضایی مسجد در شهر اردبیل در دوره ی معاصر

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 55-66
علیرضا محمدی.؛ ابراهیم فیروزی مجنده

6

روش های کمی در تحلیل توسعه ی فضایی مسکن شهری بجنورد (1394-1384)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 67-76
محمدرضا ضمیری؛ مهسا ضمیری؛ مهین نسترن

7

سنجش و مقایسه میزان رضایتمندی ساکنان از سیستم سکونتی (مطالعه موردی: مناطق 3 و 11 شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 77-92
نگین مظفری؛ بیتا لطیفی؛ ناصر برکپور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.