دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 21-36، صفحه 5-100  XML

1

ارزیابی مکان گزینی مسجد محله ای در راستای تقویت ساختار هویتی محلات به عنوان مکانی برای سکونت- نمونه موردی مشهد

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 5-20
جواد خدائی؛ مریم خزاعی

2

ارزیابی نقش جنسیت در احساس امنیت شهروندان در محلات مسکونی با رویکردی بر نظریه بی نظمی (نمونه موردی: پنانگ، مالزی)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 21-36
معصومه هدایتی مرزبالی؛ محمدجواد مقصودی تیلکی

3

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 37-50
فاتح حبیبی

4

تحلیل و پیش بینی ساختار فضایی منطقه کلانشهری مشهد طی دوره 1420-1375

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 51-62
هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد؛ هما جلیلی

5

تبیین عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از وضعیت سکونت (مطالعه موردی: شهر دهاقان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 63-76
محمد جواد نوری؛ کاوه اسدپور

6

رفتارنگاری رهیافتی جهت ارزیابی میزان پاسخدهی فضاهای شهری، مطالعه ی موردی: فضای فراغتی کناره ی آب دریاچه ی زریبار، شهرستان مریوان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 77-90
سوران منصورنیا؛ فریبا قرایی؛ بختیار بهرامی

7

بررسی عوامل و متغیرهای زمینه ای موثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط مسکونی

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 91-100
میترا غفوریان؛ الهام حصاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.