دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 188-207  XML

1

تآثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همسران ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 1-19
اسماعیل سلیمانی؛ بهروز خسرویان

2

درمان‌های تلفیقی، جنسیت و زوج‌درمانی: بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی همسران متعارض

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 21-38
نادر کریمیان؛ اقبال زارعی؛ کوروش محمدی؛ اندرو کریستنسن

3

پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 39-67
علی کمال جو؛ محمد نریمانی؛ اکبر عطادوخت؛ عباس ابوالقاسمی

4

پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 69-85
شیدا امیرافشاری؛ غلامعلی افروز؛ سید محسن اصغری نکاح؛ باقر غباری بناب

5

پیش‌بینی رضایت از رابطه هنگام نامزدی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی، عوامل خانوادگی، همسانی شخصیتی و خانوادگی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 87-106
مختار عارفی

6

پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 107-127
صدیقه ترقی جاه؛ جعفر بهادری خسروشاهی؛ زینب خانجانی

7

شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 129-164
امین کرایی؛ رضا خجسته مهر؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی

8

وظایف زن در زندگی زناشویی و نقش آن در استوار ساختن بنیاد خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 165-187
فرزاد پارسا؛ سهبلا رستمی؛ شیلان سجادی

9

پدیدارشناسی روش‌های توجیه خیانت: سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگی‌های شناختی در روابط فرا زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
صفحه 188-207
امید عیسی نژاد؛ آرزو باقری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.