دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21  XML

1

رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت روانی

مدیریت مدرسه
صفحه 1-21
صدف خلیجیان؛ غلامرضا شمس؛ محمدحسن پرداختچی؛ سیدمحمد میرکمالی

2

تحلیل مقایسه‌ای ابعاد و عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی معلمان مدارس شیراز

مدیریت مدرسه
صفحه 23-45
جعفر ترک زاده؛ الهام راضی؛ زهرا نجفی

3

نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز

مدیریت مدرسه
صفحه 47-61
حجت الله درفش؛ حمید فرهادی راد؛ آزیتا ابهرک پور

4

تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 63-85
ناصر شیربگی؛ امید مرادی

5

بررسی تأثیر جو سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگویی فردی

مدیریت مدرسه
صفحه 87-107
علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ افشین دیوبند

6

نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته‌های یک مطالعه پدیدارشناسانه

مدیریت مدرسه
صفحه 109-128
سیدمحمد مرد؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حمید رضا آراسته

7

شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی دبیران: مطالعه موردی دوره متوسطه استان تهران

مدیریت مدرسه
صفحه 129-150
مهری غنی زاذه گرایلی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان

8

نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

مدیریت مدرسه
صفحه 151-171
امیر حسین کیذوری؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور

9

شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
صفحه 173-191
بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی

10

فراتحلیل مطالعات علمی عوامل موثر بر عملکرد مدیران مدارس در ایران

مدیریت مدرسه
صفحه 193-215
بیژن رضایی؛ حمداله تارین

11

معلم رهبری و مقیاس سنجش آن در مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 217-236
رضا هویدا؛ سید هدایت الله داورپناه؛ حامد رضایئان

12

بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضیلت گرابا میانجیگری یادگیری سازمانی

مدیریت مدرسه
صفحه 237-254
اصغر اسکندری؛ سیروس قنبری

13

تاثیر عوامل ساختاری رهبری معنوی مدیران مدارس بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین دبیران

مدیریت مدرسه
صفحه 255-276
سید جمال بارخدا؛ محمد اسدی؛ محمد امجد زبردست

14

بررسی کاربست مؤلفه‌های سرمایه‌های اجتماعی در مدارس شهر تهران؛ مطالعه‌ای کیفی

مدیریت مدرسه
صفحه 277-297
مرضیه دهقانی؛ محدثه فرجی

15

نقش تعدیل‌گر تسهیم تجارب تدریس در تاثیرگذاری فرهنگ نوآورانه‌ مدرسه بر واکنش‌های شناختی و روانشناختی معلمان

مدیریت مدرسه
صفحه 299-318
علی یاسینی

16

عدالت تعاملی در مدرسه، روابط انسانی و اخلاق

مدیریت مدرسه
صفحه 319-338
علی ذکاوتی قراگوزلو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.