دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 15-26، صفحه 5-97  XML

1

امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-14
حمیدرضا فارسی فراشبندی؛ سیدرضا آزاده؛ مجتبی ملکیان بهابادی

2

تحلیل پارک های شهری از منظر جرم شناسی با استفاده از تکنیک "چیدمان فضا" (مطالعه موردی: پارک لاله تهران)*

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 15-26
یعقوب پیوسته گر؛ علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی

3

مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 27-42
شریفه سرگلزایی؛ صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار

4

واکاوی چشم‌انداز شهرهای جهانی در کشورهای در حال توسعه: از نقد رویکردهای مسلط کنونی تا ارائه چارچوب مفهومی جایگزین

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 43-58
فرشاد نوریان؛ پارسا ارباب

5

سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان؛ مطالعه موردی: محله شیوا تهران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 59-74
سینا رزاقی اصل؛ فرزانه خوشقدم

6

تبیین و ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری نهادی و اجتماعی در سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری؛ مطالعه موردی: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 75-88
اکبر محمدی؛ کسری آشوری؛ محمدبشیر رباطی

7

بازشناسی عوامل کالبدی_فضایی مؤثر بر پیاده روی شهروندان در محله های شهری (مطالعه موردی: نوشهر)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 89-97
علی کاظمی؛ طاهره گل لاله


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.