دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-16، صفحه 3-108  XML

1

تحلیلی فقهی بر نامطلوب بودن توسعه عمودی بناهای مسکونی در شهر اسلامی

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-16
محمدمنان رئیسی

2

نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگ‌سیاه در بافت تاریخی شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 17-26
احد نژاد ابراهیمی؛ نسترن نژداغی

3

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهری

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 27-40
علی اسدپور؛ پریا برزگر؛ نیلوفر کشاورزی

4

بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 41-54
گلناز مرتضایی؛ محمود محمدی؛ فرشاد نصراللهی؛ محمود قلعه نویی

5

تحلیلی بر ریخت‌شناسی مجتمع‌های تجاری (مطالعه موردی: مجتمع تجاری کوروش، منطقه 5 تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 55-66
محمد مهدی عزیزی؛ رضا اسدی

6

سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 67-80
یاسر شهبازی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ الهام شهابی

7

تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای مؤثر بر منظر

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 81-94
اسماعیل شیعه؛ مصطفی بهزادفر؛ احمدعلی نامداریان

8

سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 95-108
امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.