دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-203، صفحه 1-300  XML

1

بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مدیران مدارس با مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان

مدیریت مدرسه
صفحه 1-18
محسن اصغری؛ علی یزدخواستی؛ سید احمد مدنی

2

درک مدیران مدارس از ماهیت و کارکرد تخصصی و حرفه ای خود

مدیریت مدرسه
صفحه 19-39
فریبا عدلی؛ ابوطالب مطللبی ورکانی

3

رابطۀ بین ویژگی های فردی و تنبلی سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی: نقش میانجی سکون‏ زدگی شغلی

مدیریت مدرسه
صفحه 40-55
غفار کریمیان پور؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف

4

ارزشیابی برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه برمبنای الگوی هدف آزاد

مدیریت مدرسه
صفحه 56-77
شهین بنی اسد؛ رضوان حسینقلی زاده؛ مقصود امین خندقی

5

شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدار شناسی

مدیریت مدرسه
صفحه 78-99
زهره صادقی نیا؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

6

مدیریت مدارس سبز: الگوی همنشینی دبستان ها و بوستان ها

مدیریت مدرسه
صفحه 100-122
آزاده خاکی قصر

7

معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس متوسطۀ دوم شهر اهواز

مدیریت مدرسه
صفحه 123-142
حجت الله درفش؛ مرجان گلشن پور

8

نقش میانجی اعتماد سازمانی مدیران مدارس در رابطه بین هوش معنوی و تعالی سازمانی

مدیریت مدرسه
صفحه 143-162
سید حمیدرضا شاوران؛ مجتبی طاهری؛ حامد براتیان

9

رابطۀ مؤلفه های سبک رهبری اصیل مدیران مدارس با هیجان های مثبت تدریس معلمان: نقش میانجی سرمایۀ روان شناختی

مدیریت مدرسه
صفحه 163-185
احمد رستگار؛ محمد حسن صیف؛ زهرا علی محمدی معدنویی

10

رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 186-203
منصور دهقان منشادی

11

ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

مدیریت مدرسه
صفحه 204-223
محمد محمدی؛ محبوبه سادات فدوی؛ هادی فرهادی

12

چگونگی ادراک معلمان و مدیران مدارس استان کردستان از رفاه معلم

مدیریت مدرسه
صفحه 224-242
صلاح الدین محمدی؛ نعمت اله عزیزی؛ خلیل غلامی؛ پریوش جعفری

13

شناسایی ذهنیت معلمان کارآفرین نسبت به عوامل مرتبط با ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 243-263
شادی شاکری سیه کمری؛ پیمان یارمحمدزاده؛ بهبود یاریقلی

14

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
صفحه 264-284
زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش

15

بررسی پدیدار‌شناسانه توانمندسازی مالی از دیدگاه مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 285-304
رقیه فاضل؛ سمیه ابراهیمی کوشک مهدی؛ محمد رضا آهنچیان

16

رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

مدیریت مدرسه
صفحه 305-324
علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.