1.

بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مدیران مدارس با مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان

صفحه 1-18
محسن اصغری؛ علی یزدخواستی؛ سید احمد مدنی

2.

درک مدیران مدارس از ماهیت و کارکرد تخصصی و حرفه ای خود

صفحه 19-39
فریبا عدلی؛ ابوطالب مطللبی ورکانی

3.

رابطۀ بین ویژگی های فردی و تنبلی سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی: نقش میانجی سکون‏ زدگی شغلی

صفحه 40-55
غفار کریمیان پور؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف

4.

ارزشیابی برنامۀ تعالی مدیریت مدرسه برمبنای الگوی هدف آزاد

صفحه 56-77
شهین بنی اسد؛ رضوان حسینقلی زاده؛ مقصود امین خندقی

5.

شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدار شناسی

صفحه 78-99
زهره صادقی نیا؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده

6.

مدیریت مدارس سبز: الگوی همنشینی دبستان ها و بوستان ها

صفحه 100-122
آزاده خاکی قصر

7.

معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس متوسطۀ دوم شهر اهواز

صفحه 123-142
حجت الله درفش؛ مرجان گلشن پور

8.

نقش میانجی اعتماد سازمانی مدیران مدارس در رابطه بین هوش معنوی و تعالی سازمانی

صفحه 143-162
سید حمیدرضا شاوران؛ مجتبی طاهری؛ حامد براتیان

9.

رابطۀ مؤلفه های سبک رهبری اصیل مدیران مدارس با هیجان های مثبت تدریس معلمان: نقش میانجی سرمایۀ روان شناختی

صفحه 163-185
احمد رستگار؛ محمد حسن صیف؛ زهرا علی محمدی معدنویی

10.

رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

صفحه 186-203
منصور دهقان منشادی

11.

ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

صفحه 204-223
محمد محمدی؛ محبوبه سادات فدوی؛ هادی فرهادی

12.

چگونگی ادراک معلمان و مدیران مدارس استان کردستان از رفاه معلم

صفحه 224-242
صلاح الدین محمدی؛ نعمت اله عزیزی؛ خلیل غلامی؛ پریوش جعفری

13.

شناسایی ذهنیت معلمان کارآفرین نسبت به عوامل مرتبط با ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدارس

صفحه 243-263
شادی شاکری سیه کمری؛ پیمان یارمحمدزاده؛ بهبود یاریقلی

14.

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 264-284
زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش

15.

بررسی پدیدار‌شناسانه توانمندسازی مالی از دیدگاه مدیران مدارس

صفحه 285-304
رقیه فاضل؛ سمیه ابراهیمی کوشک مهدی؛ محمد رضا آهنچیان

16.

رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 305-324
علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.