دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-46، صفحه 1-120  XML

1

فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-14
محسن فیضی؛ علی اسدپور

2

شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده‌رو‌های شهری بر ابعاد و مؤلفه‌های سلامت عابران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 15-30
مهران غفاریان شعاعی؛ محمدرضا نقصان محمدی؛ وحید تاجدار

3

راهبردهای تقویت تعاملات انسانی در طراحی محیط زندگی از منظر اسلامی (بررسی بافت کهن کرمان در دو مقیاس محله، خانه)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 31-46
عبدالحمید نقره کار؛ مهدی حمزه نژاد؛ صدیقه معین مهر

4

بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی-_ فضایی بندر بوشهر

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 47-60
جهانگیر حیدری

5

ارزیابی اثرات اجتماعی ترمیم و بازسازی پارک‌ها به‌شیوۀ نظریه مبنایی (مطالعه موردی پارک‌های سطح منطقه 18 شهرداری تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 61-72
جمال محمدی؛ حسین دانشمهر

6

بهسازی کالبدی_ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری پایدار (نمونه موردی: بافت مرکزی شهر خرم‌آباد)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 73-88
زینب محمدصالحی؛ حجت شیخی؛ علی اصغر رحیمیون

7

تحلیل جغرافیایی الگوهای‌ شکل شهری در ایران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 89-100
نورالدین عظیمی؛ سیدرضا آزاده؛ ملیحه زارع رودبزانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.