دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 101-115، صفحه 3-115  XML

1

مطالعه تطبیقی مراکز محله ای شهر یزد بر مبنای شاخص های مرکز محله ایده آل با رویکرد تحلیلی FMEA (مطالعه موردی: مرکز محله "یعقوبی" در بافت تاریخی و "پشت سیلو" در بافت جدید شهر یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 3-16
میترا بیضائی؛ امین شکیبا؛ محمدرضا نقصان محمدی

2

معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه:منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 17-30
نسار دانش پایه؛ فرح حبیب

3

شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 31-44
صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بسحاق

4

ارزیابی قلمروهای همگانی براساس مشاهده و تحلیل الگوهای فعالیتی-رفتاری (موردپژوهی: پیاده‌راه احمدی شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 45-62
مهسا شعله؛ علیرضا صادقی؛ پیمان نجفی؛ زهرا خاکسار

5

سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 63-76
اصغر عابدینی؛ امین خلیلی

6

اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 77-90
احمد شاهیوندی؛ الهام موسوی پور

7

تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 91-100
حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان

8

بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل‌های مبتنی بر آیزویست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 101-115
امیر شکیبامنش؛ یاسمن حکیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.