دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 140-150، صفحه 1-300  XML

1

مفهوم سازی مدیـریتِ حـکمت بنـیانِ مدرسـه

مدیریت مدرسه
صفحه 1-22
محمد نوروزیان امیری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی

2

رابطۀ یادگیری مادام العمر با اثربخشی مدرسه در بین معلمان مدارس هوشمند شهر تهران

مدیریت مدرسه
صفحه 23-39
سیده مریم حسینی لرگانی؛ مرتضی امانی

3

نقش پیش بینی کنندگی ادراک از حمایت سازمانی در رابطۀ با رضایت شغلی مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 160-180
مهدی صادقی؛ سارا یزدانفر؛ یحیی سالاری

4

ارائة الگوی تلفیقی جوامع یادگیرندة حرفه ای ناب در مدرسه

مدیریت مدرسه
صفحه 81-100
زهره کامکار؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

5

بررسی عوامل مؤثر بر میزان بکارگیری مدیران مدارس از مدیریت دانش

مدیریت مدرسه
صفحه 120-140
موسی آداک؛ کامل آداک

6

صلاحیت‌های معلمی متناسب با ویژگی‌های جهانی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه مدیران و معلمان نمونه مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 180-200
پری سیماسادات ماجدی؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی

7

بازگشت به مدیریت : طراحی و تبیین الگوی نوین صلاحیت‌های مدیران آموزشی با روش تحلیل مضمون

مدیریت مدرسه
صفحه 140-150
زهره سبزیان پور؛ مریم اسلام پناه

8

تبیین معیارهای روان شناختی شایستگی مدیران مدارس اصفهان و تعیین روابط علی با روش ترکیبی دلفی-دیمتل فازی

مدیریت مدرسه
صفحه 21-40
ناصر عصاری؛ سید علی سیادت؛ یاسمین عابدینی؛ سید امیر حسن منجمی

9

طراحی مدل ساختاری- تفسیری (ISM)مولفه های مدارس اثربخش در دوره اول متوسطه

مدیریت مدرسه
صفحه 150-160
صادق ملکی آوارسین؛ حورا سودی

10

آموزش چندفرهنگی در مدارس؛ تأملی در تجربۀ ایده‌آل معلمان موفق

مدیریت مدرسه
صفحه 160-170
کتایون حمیدی زاده؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ گلنار مهران

11

شناسایی شایستگی مدیران مدارس جهت استفاده در کانون ارزیابی

مدیریت مدرسه
صفحه 230-240
حسین خنیفر؛ ناهید نادری بنی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ مرجان فیاضی؛ محمدحسین رحمتی

12

مطالعۀ فرهنگ سازمانی مدراس متوسطه و رابطۀ آن با یادگیری سازمانی معلمان

مدیریت مدرسه
صفحه 241-261
فردین باتمانی؛ صابر حیدری

13

جو سازمانی به عنوان واسطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی

مدیریت مدرسه
صفحه 262-282
محمد امجد زبردست؛ سید کریم عزیزی؛ امید شریعتی

14

طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

مدیریت مدرسه
صفحه 283-302
علی شریعت نژاد؛ رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.