دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 60-70، صفحه 1-300  XML

1

اولویت بندی نیازهای آموزشی مهارت های مدیریتی مدیران مدارس تبریز بر اساس رشته، مدرک و مقطع تحصیلی

مدیریت مدرسه
صفحه 11-20
تقی زوار؛ علیرضا ملک پور؛ صادق ملکی آوارسین

2

ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

مدیریت مدرسه
صفحه 30-40
اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی

3

ارائه الگوی تسهیم ذینفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریه داده بنیاد

مدیریت مدرسه
صفحه 30-40
رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی

4

بررسی عقلانیت سیاست گذاری آموزشی: مطالعه موردی طرح انتخاب مدیران مدارس با رأی معلمان

مدیریت مدرسه
صفحه 60-70
محمد مکوندی

5

پیش بینی عدالت سازمانی ادراک شده معلمان بر اساس مؤلفه های فرهنگ سازمانی: راهبردی برای بهبود مدیریت مدرسه

مدیریت مدرسه
صفحه 70-80
حبیبه نجفی؛ علی خالق خواه

6

نقش فرهنگ سازمانی در پذیرش طرح تعالی مدیریت در میان مدیران مدارس

مدیریت مدرسه
صفحه 80-90
بهاره عزیزی نژاد؛ ابراهیم ملکوتی

7

رهبری تأملی در مدارس و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان

مدیریت مدرسه
صفحه 87-104
مجتبی طاهری؛ رضا هویدا

8

برازش مدل عجین شدگی شغلی معلمان مبتنی بر ادراک از رفتار خادمانه مدیران مدارس و کیفیت زندگی کاری آنها

مدیریت مدرسه
صفحه 170-180
علیرضا امینی

9

بی تفاوتی سازمانی در معلمان شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها

مدیریت مدرسه
صفحه 170-180
حمید رحیمی؛ فائزه خیامی

10

طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران

مدیریت مدرسه
صفحه 190-200
فاطمه اسلامیه؛ معصومه اولادیان؛ محمود صفری

11

پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران

مدیریت مدرسه
صفحه 200-210
حنیف حاج آقایی؛ علی خلخالی

12

ارائه مدلی برای مدیریت آموزشگاهی مبتنی بر رهبری معنوی در دوره ابتدایی (مورد: آموزش و پرورش شهر تهران)

مدیریت مدرسه
صفحه 160-170
کیومرث امجدیان؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم

13

تأثیر رهبری توزیعی بر التزام شغلی و خودکارآمدی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی

مدیریت مدرسه
صفحه 220-230
سعید فرحبخش؛ سمانه رسولی

14

ارائه‌ الگوی مطلوب فرهنگ‌سازمانی مدارس با رویکرد تبادلات اجتماعی

مدیریت مدرسه
صفحه 250-260
خدیجه بزرگی نژاد؛ رضا زارعی؛ پروین رزمجویی

15

پیش بینی تفکر مدیران مدارس بر پایۀ خلق، انتشار و کاربرد دانش

مدیریت مدرسه
صفحه 280-300
سیده زهرا میرقادری؛ محمود اکرامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.