1.

ارائۀ الگوی مناسب مدیریت دانش به‌منظور بهبود کیفیت یادگیری هنرجویان هنرستان‌ها

صفحه 1-24
محمد بایرامی اردی؛ حیدر تورانی؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبایی؛ اسماعیل کاظم پور

2.

پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

صفحه 25-66
کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان

3.

ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران مدارس با عملکرد معلمان: تبیین نقش تعدیل‌کنندۀ انگیزۀ خدمت عمومی

صفحه 67-90
محمد منتظری؛ نسرین پورحسینعلی

4.

ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی

صفحه 91-110
سید محمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ سمیه اسدی

5.

بررسی عارضه‌یابی ورزش در مدارس مناطق محروم کشور

صفحه 111-129
شهاب بهرامی؛ بی تا قبادی؛ شیرین محمدی

6.

توسعۀ مدارس طبیعت در ایران: نظریه‌ای داده بنیاد

صفحه 130-151
فرزانه سلیمانی؛ نادر سلیمانی؛ اختر جمالی؛ رضا شعبان نژاد خاص

7.

تأثیر رهبری اصیل بر آمادگی برای تغییر سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

صفحه 152-171
مهناز خاکپور؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی

8.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های رفتاری رهبران آموزشی بینش‌مند در مدارس ابتدایی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

صفحه 172-191
زهرا همت یار؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی

9.

بررسی نقش انعطاف‌پذیری سازمانی و سواد سازمانی در وضعیت عملکرد مدیران مدارس

صفحه 192-213
الهام کاویانی؛ محمد اسفندیاری

10.

تاثیر همکاری بین معلمان مدرسه در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی _ یادگیری

صفحه 214-232
اکرم صفری؛ بیژن عبدالهی؛ فاطمه صبوری

11.

تحلیل عملکرد مدیران مدارس بر اساس اخلاق حرفه‌ای با میانجیگری ویژگی‌های شغلی در مدارس مروّج سلامت

صفحه 233-257
فهیمه واپرزه؛ بهنام طالبی؛ مریم سامری

12.

مطالعۀ تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگی‌ حرفه‌ای مدیران مدارس در ایران، مالزی و امریکا: آموزه‌هایی برای نظام آموزشی ایران

صفحه 258-282
زهرا مستکملی؛ محمد رضا آهنچیان؛ رضوان حسینقلی زاده

13.

رابطۀ عدالت سازمانی درک شده، جوّ اخلاقی مدارس و درگیری شغلی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای معلمان

صفحه 283-303
بهبود یاریقلی؛ غلامرضا گلمحمدنژاد بهرامی؛ مهدی فضلی

14.

اعتباریابی مقیاس جهان‌بینی رهبری مدیران مدارس دولتی

صفحه 304-322
جعفر ترک زاده؛ زهرا نجفی

15.

فرا ترکیب شاخص‌های کنش‌های یاریگرانه و سینرژی نوآورانه در بین دانشگران مدرسه

صفحه 323-346
علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ هادی دهقانی

16.

بررسی تأثیر کیفیت زندگی‌کاری بر بهزیستی روان‌شناختی با تعدیل‌گری مشاوره مدیریتی در مدیران مدارس شهر خرم‌آباد

صفحه 347-363
سعید فرح بخش؛ مسلم قبادیان؛ مریم فرح بخش؛ کبری یوسفوند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.