دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124  XML

1

سخن سردبیر

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 1-1

2

بررسی اثر تفاوت قیمت، هنجار اجتماعی سلسله مراتبی و بومی بر ادراک قیمت گذاری منصفانه؛ تحلیل نقش منبع تامین مالی

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 1-19
محسن نظری؛ هانیه فتحی

3

تأثیر بکارگیری بازاریابی محتوایی بر قصد بازدید مجدد وب‌سایت در کسب و کارهای نوظهور اینترنتی (مورد مطالعه: وب‌سایت یکتا کتاب)

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 21-39
مهران رضوانی؛ سیده فاطمه میرطاهری؛ مرضیه رضائی

4

بررسی تجربه دیجیتالی کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از روش هیوریستیک

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 41-62
بنفشه سیدکباری؛ مسعود کیماسی؛ احسان عابدی؛ رزا هندیجانی

5

مطالعه‎ مردم‎ نگارانه درک معنای برند ترک (مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی)

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 63-80
محمد صالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی

6

تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 81-103
فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ حسن اسماعیل پور؛ احمد ودادی

7

تأثیر ارتباطات بازاریابی شبکه های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 105-124
مجید محمدشفیعی؛ یزدان رحمت آبادی؛ امید سلیمان زاده

8

ارائه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 125-148
خاطره پوراسدالهی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویشی

9

استخراج شبکه تداعیات ذهنی افراد به برندهای خودروساز چینی با استفاده از تکنیک استعاره‌های استخراجی زالتمن(زیمت)

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 149-169
زهره دهدشتی شاهرخ؛ مهدی بشیرپور

10

نگاشت نقشه ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به کالای ایرانی

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 171-191
کبری بخشی زاده برج؛ ناصر داورزنی

11

برندسازی جهت خلق ارزش مصرف‌کننده در نظام بانکی کشور

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 193-211
حسن عباس زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ منصور ایران دوست؛ عادل صلواتی

12

مطالعه سطوح گرافیکی هشدار در بسته‌بندی های سیگار و تاثیر آن بر نیات ترک مصرف‌؛ تحلیل نقش میانجی برانگیختگی ترس و ادراک از تهدید سلامت

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 213-228
مهدی خادمی گراشی؛ فاطمه صفوی

13

پدیدارشناسی رفتار خرید شب عید زنان در نوروز باستانی ایرانیان

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 229-244
میثم شیرخدائی؛ اسدالله کردناییج؛ فرشته خلیلی پالندی

14

طراحی مدل برندسازی در شرکتهای بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 245-265
لیلا کریمیان؛ میر احمد امیر شاهی؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرهاد غفاری

15

تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت فروش و رفتار مصرف‌کننده ورزشی در ایران

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 267-286
حمید قاسمی؛ میثم عسگرشمسی

16

طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 287-309
سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری

17

طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: تابلونقاشی)

مطالعات رفتار مصرف کننده
صفحه 311-332
توران تقدیمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ رضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.