تعداد مقالات: 17

1

اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 115-130

2

اثر بخشی بازآموزی اسنادی در کاهش فرسودگی زناشویی و احتمال وقوع طلاق در زوجین متقاضی طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 212-225

3

اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبکهای دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 171-191

4

یادداشتهای مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-3

5

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-3

6

بررسی اثربخشی روان درمانی شناختی - رفتاری مذهب محور برافسردگی زنان مطلقه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 54-64

7

بررسی ارتباط میان ابعاد مثبت و منفی عزّت نفس با سلامت روانی از طریق نقش میانجی-گر فرسودگی شغلی در زنان متأهّل و مجّرد

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 82-100

8

بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 243-256

9

بررسی رابطه ایدئولوژی‌های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 39-53

10

بررسی رابطه‌ی الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیّت زندگی نوجوانان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-114

11

بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن(DSI-2)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 19-38

12

پیش بینی سرسختی خانواده توسط فراغت و انجام فرائض دینی در منزل با واسطه‌گری کیفیت ارتباط در خانواده

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 226-242

13

تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر کاهش تعارضات زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 161-170

14

رابطة بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-19

15

مطالعه‌ای بر تعارض تکالیف کار با تکالیف خانواده در مراحل رشدی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 658-81

16

مقایسه اثربخشی دو مداخله آموزش گروهی طرح‌واره‌محور و سبک زندگی‌محور در ارتقاء سطح بینش شناختی زوجین دارای نارضایتی زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 139-160

17

مقایسه ی اثربخشی رویکردهای خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان در آستانه ی طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 192-211


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.