تعداد مقالات: 81

1

اثر بخشی آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 423-440

2

اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 268-287

3

اثربخشی آموزش کارآفرینی بر بهبود کیفیت زندگی خانوادگی و درآمد خانواده‌های بی بضاعت

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 129-140

4

اثربخشی آموزش معنا-محور بر عملکرد خانواده زنان متاهل

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 209-221

5

اثربخشی ترکیب خدمات مشاوره‌ای با تدریس خصوصی تکمیلی در کمک به دانش‏آموزان دارای افت تحصیلی، عزّت نفس پایین و رفتارکلاسی نامناسب

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 78-91

6

اثر بخشی خاطره پردازی انسجامی و روایتی بر کاهش نشانه های افسردگی زنان سالمند مقیم سرای سالمندان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 366-381

7

اثر بخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 193-208

8

اثربخشی رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر سرد مزاجی زنان در آستانه‌ی طلاق

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 412-425

9

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی در ارتقاء سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 222-234

10

اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان زنان مطلقّه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 331-348

11

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-3

12

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-3

13

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-3

14

یادداشت های مدیر مسئول

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-3

15

ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل و نقل: سنجش دستآوردها و چالشهای طرح آزمایشی دوچرخۀ اشتراکی در تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 77-90

16

ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 399-412

17

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 13-23

18

ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 91-108

19

ارزیابی رضایتمندی مسافران از کیفیت سیستم اتوبوس‌رانی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه ای (نمونه موردی شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 101-112

20

ارزیابی مکان یابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدی-زیست محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP (نمونه موردی استان یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 57-70

21

ارزیابی نقش عوامل طبیعی و اقتصادی در پایداری روستاهای حوزه کلانشهر تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 41-56

22

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی :شهر تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 24-33

23

بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 473-389

24

بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 473-389

25

بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر سردمزاجی زنان و صمیمیت زوجین در زنان سردمزاج شهر بندر عباس

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 307-321

26

بررسی انگیزه‌ی ازدواج در بین دختران و پسران نامزد

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 358-372

27

بررسی تاثیر آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زوج های نابارور شهراصفهان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 151-162

28

بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی: میدان تجریش و میدان بهارستان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 69-80

29

بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان درسال تحصیلی 90-91

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 91-102

30

بررسی ساختار عاملی و ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 534-561

31

بررسی ساختار عاملی و ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 534-562

32

بررسی کارآمدی ساختار فضایی شهری و توزیع کابری خدماتی در شهرهای خطی شمال ایران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 7-21

33

بررسی میزان سازگاری اجتماعی کودکان یک زبانه و دوزبانه با تجارب خانوادگی ویژه در شهر‏کرمانشاه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 140-150

34

بررسی مقایسه ای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 41-60

35

بررسی ملاکهای همسرگزینی و فرسودگی زناشویی به عنوان متغیّرهای پیش‌بین زوجین متقاضی طلاق و مایل به ادامه‌ی زندگی مشترک

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 284-301

36

بررسی نقش اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان خانواده‌های شهرستان سنندج

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 159-172

37

بررسی نقش میانجی‌گر تعارض کار- خانواده در رابطه‌ میان تعارض بین کارکنان و بارکاری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اهواز

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 16-27

38

بررسی نقش مستقل و همزمان تعارض والدین و خلق کودک در پیش بینی رفتار نوعدوستی کودک

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 490-511

39

بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 95-104

40

بررسی و مقایسه‎ی‌ عدالت بین زوجین رضایت‌مند و دارای تعارض

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 382-395

41

برنامه ریزی ترابری شهری و توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 87-100

42

پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران: نمونه موردی شهر خرم دره

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 109-127

43

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمت جنسی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 43-53

44

تاثیر آموزش گروهی انسان‌گرایی بر باورهای ارتباطی زنان متأهّل مراجعه‏کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 322-339

45

تاثیرآموزش مفاهیم نظریه لازاروس بر تغییر نگرش نسبت به انتخاب همسر در بین دانشجویان دختر

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 512-533

46

تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهّل، روستاهای شهرستان فارسان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 373-387

47

تاثیر درمان هیجان مدار بر سازگاری پس از طلاق در زنان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 441-460

48

تأثیرگشتالت درمانگری و معنا‎درمانگری برکاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 150-159

49

تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن، مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 13-22

50

تحلیلی بر سیاست های تامین مسکن توسط دولت با تأکید بر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 34-43

51

تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 349-365

52

تحلیل مولفه های فرهنگی بر ایمنی محیط های اجتماعی (مورد : شهر رشت )

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 50-57

53

تدقیق انگاره های حاکم بر حضور زنان مسلمان در عرصه های عمومی شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 71-85

54

جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 23-39

55

درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن (مطالعه‌ای کیفی)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 64-78

56

دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی محله غیررسمی مطالعه موردی : محله شمیران نو

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 3-12

57

رابطة تأهل و جنسیت با اثر موقعیتهای آزارنده در کُنشهای هوشی مراجعان دارای اختلال

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 388-411

58

رابطه ابعادطرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وتمایز یافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 234-256

59

رابطه بین سبک های دلبستگی با کارکرد خانواده و سلامت عمومی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 163-177

60

رابطه ی صله ی رحم به پدر و مادر و خویشاوندان با کیفیت دلبستگی به پدر و مادر و افراد بزرگسال

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 302-314

61

رابطه مهارت های زندگی و تعارضات زناشویی با بهداشت روانی در زوجین

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 461-472

62

راهبردهای ارتقای عملکردی فضاهای گذران اوقات فراغت، مطالعه موردی: مجموعه تفریحی دیدگاه سنندج

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 55-68

63

رضایت زناشویی و انصاف: واکنش به بی انصافی در بازی اولتیماتوم

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 53-64

64

ژنوگرام روابط خانوادگی در ایران کهن بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 172-185

65

سبک‌های دل‌بستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و رضایت زناشویی: مدل معادلات ساختاری (برازش مدل خانواده درمانی)

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 288-306

66

سنجش جذابیت و رقابت پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل (TDCA) ( مورد : پارک کوهسنگی مشهد)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 58-67

67

سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقاء ظرفیت نهادی منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان‌های بوکان و ارومیه)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 23-39

68

طرّاحی و مقایسه‌ی اثربخشی دو برنامه‌ی درمانی مبتنی بر اصول درمان روایتی و درمان مبتنی بر آموزه ‌های قرآنی در کاهش تعارض‏های زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 340-357

69

عوامل پیش بینی کننده ی گرایش زوجین به طلاق در مناطق مرزی: مطالعه ی موردی شهر بانه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 102-119

70

فرایند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه پانزده تهران)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 9-22

71

کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) بهعنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 41-54

72

کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار، نمونه موردی: روستای آق اِولَر از شهرستان تالش

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 23-40

73

گسترش فضایی شهر و تغییر کاربری زمین در روستاهای پیرامونی شهرسنندج؛ طی دوره 1387-1355

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 61-76

74

مطالعه ی رابطه ی بازی های ویدئویی و رایانه‏ای خشونت آمیز با متغیّرهای درون خانوادگی و تحصیلی فرزندان

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 119-129

75

مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه‌ی راهبردهای مداخله ای

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 264-283

76

مقایسه سبک های فرزند پروری خانواده، عزت نفس و سلامت عمومی نوجوانان پسر بزهکار و عادی در کرمانشاه

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 178-192

77

مقایسه سبکهای فرزند پروری و سلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 315-330

78

مقایسه ظرفیتهای اجتماعی و نهادی توسعه پایدار در شهرهای کرج و قزوین

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 81-94

79

نسخه ی کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ: آزمون تغییرناپذیری عاملی در والدین کودکان عادی و استثنایی

مشاوره و روان درمانی خانواده
دوره 2.1، ویژه نامه خانواده و طلاق، پاییز 1391، صفحه 27-43

80

نقش الگوهای شکلی و اجتماعی در ساماندهی فضاهای باز مجموعه های مسکونی (قیاس تجارب شهرسازی قرن بیستم و نمونه های ایرانی)

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 3-12

81

نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد

فصلنامه مطالعات شهری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 44-49


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.