اخبار و اعلانات

 

تقدیر و تشکر از چهار عنوان مجله برتر دانشگاه کردستان در هفته پژوهش
1397-10-17

1- نشریه با رتبه علمی پژوهشی ISC برای مجله مشاوره و روان درمانی خانواده(جناب آقای دکتر ناصر یوسفی مدیر مسئول محترم مجله مشاوره و روان درمانی خانواده )

1- نشریه با رتبه علمی پژوهشی ISC برای مجله مطالعات شهری (جناب آقای دکتر هوشمند علیزاده  مدیر مسئول محترم مجله مطالعات شهری )

1- نشریه با رتبه علمی پژوهشی ISC برای مجله مدیریت مدرسه (جناب آقای دکتر ناصر شیربیگی   مدیر مسئول محترم مجله مدیریت مدرسه )

4- نشریه با رتبه علمی پژوهشی ISC برای مجله تدریس پژوهشی (جناب آقای جمال سلیمی  مدیر مسئول محترم مجله تدریس پژوهشی )
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب