1.

ارائه مدل راهبرد اقیانوس آبی در باشگاه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 128-110
الهام مشکل گشا؛ رسول نظری

2.

تحلیل راهبردی مناطق مرزی (مطالعه موردی : شهرهای مرزی استان‌ کردستان)

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-98
محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ محمود گنجی پور

3.

تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش کشتی (مورد مطالعه: هیات کشتی استان لرستان)

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 63-42
سجاد طاری؛ اسفندیار خسروی زاده؛ عزت اله شاه منصوری

4.

تدوین و الویت‌بندی راهبردهای ارتقاء کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل‌هایSWOT و ANP. نمونه موردی: کلانشهر تبریز

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-69
مجید عطاری گرگری؛ ناصر براتی

5.

خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-35
حسین داوری

6.

سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقاء ظرفیت نهادی منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان‌های بوکان و ارومیه)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-39


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.