1.

ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-272
اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی

2.

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 264-284
زهرا سرچهانی؛ رحیم زارع؛ سیروس قنبری؛ عباس قلتاش

3.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان بکارگیری مدیران مدارس از مدیریت دانش

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 195-211
موسی آداک؛ کامل آداک

4.

بررسی کاربست مؤلفه‌های سرمایه‌های اجتماعی در مدارس شهر تهران؛ مطالعه‌ای کیفی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 277-297
مرضیه دهقانی؛ محدثه فرجی

5.

پیوند نظریه و عمل در مدیریت آموزشی: کاوشی در تعامل مدیران مدارس با اساتید دانشگاه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-66
کتایون میدانی پور؛ عباس عباس پور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ صمد برزویان

6.

تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های رهبری برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 283-305
شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد

7.

تجارب دبیران از تعاملات نامناسب مدیران مدارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-85
ناصر شیربگی؛ امید مرادی

8.

تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 22-42
زهرا شیخ محمدی؛ علی خلخالی

9.

تحلیل عملکرد مدیران مدارس بر اساس اخلاق حرفه‌ای با میانجیگری ویژگی‌های شغلی در مدارس مروّج سلامت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 233-257
فهیمه واپرزه؛ بهنام طالبی؛ مریم سامری

10.

تدوین صلاحیت های علمی- حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-127
سعید فرحبخش؛ مهرداد جعفری سرابی؛ الهام سیاه کمری؛ محمد غلامی؛ سمیه مرادی

11.

رابطه بین اخلاق حرفه ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس استان کردستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112
محمد کرمی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای

12.

رابطه بین درگیری شغلی با یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 186-203
منصور دهقان منشادی

13.

رابطه چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه با رضایت شغلی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-185
جعفر بهادری خسروشاهی؛ رامین حبیبی کلیبر

14.

رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 227-243
بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر

15.

رهبری مراقبتی مدیران مدارس: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 305-324
علی نظری؛ رفیق حسنی؛ ناصر شیربگی

16.

شناسایی ابعاد پرورش مدیران مدارس و ارائه مدل مطلوب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 275-300
عباس طرهانی؛ رقیه نظری

17.

شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی: پژوهشی کیفی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-191
بیتا عبدالحسینی؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ سعید ضرغامی

18.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-172
محسن عارف نژاد

19.

مطالعه تفکر استراتژیک مدیران مدارس و ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش آن

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 160-180
امیر وشنی؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز

20.

معنویت در محیط کار و رابطۀ آن با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس متوسطۀ دوم شهر اهواز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-142
حجت الله درفش؛ مرجان گلشن پورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.