دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-101، صفحه 1-101  XML

1

بررسی و تحلیل توزیع عادلانه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر همدان

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 5-18
هاشم داداش پور؛ فرامرز رستمی؛ بهرام علیزاده

2

جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 19-32
مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ مهدی چمنی مقدم

3

تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 33-46
رحیم هاشم پور؛ امین محمودی آذر؛ سید فواد مومن مرعشی

4

«شهرسازی عدالت_ محور »؛ رهیافتی پیشرو در برنامه ریزی شهری

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 47-58
هادی سعیدی رضوانی؛ فرشاد نوریان

5

واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 59-72
پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست

6

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری مطالعه موردی: تهران،سیدنی،تورنتو

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 73-86
میلاد همافر؛ نوید سعیدی رضوانی

7

سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 87-101
الناز سرخیلی؛ محمدرضا پورجعفر؛ مجتبی رفیعیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.