دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 71-85، صفحه 7-112  XML

1

سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقاء ظرفیت نهادی منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان‌های بوکان و ارومیه)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 23-39

2

ارزیابی نقش عوامل طبیعی و اقتصادی در پایداری روستاهای حوزه کلانشهر تهران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 41-56

3

ارزیابی مکان یابی پروژه های مسکن مهر با رویکرد کالبدی-زیست محیطی، با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP (نمونه موردی استان یزد)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 57-70

4

تدقیق انگاره های حاکم بر حضور زنان مسلمان در عرصه های عمومی شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 71-85

5

برنامه ریزی ترابری شهری و توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 87-100

6

ارزیابی رضایتمندی مسافران از کیفیت سیستم اتوبوس‌رانی با استفاده از مدل رگرسیون رتبه ای (نمونه موردی شیراز)

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 101-112

7

بررسی کارآمدی ساختار فضایی شهری و توزیع کابری خدماتی در شهرهای خطی شمال ایران

فصلنامه مطالعات شهری
صفحه 7-21


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.