1.

مطالعۀ پیامدهای همجواری دانش‌آموزان پایۀ ششم با پایۀ اول از منظر پدیدۀ قلدری و رفتارهای خشونت‌آمیز در مدرسه

صفحه 1-21
سید احمد مدنی؛ محمدرضا تمنائی فر؛ مرتضی فلاحی

2.

تجربۀ زیستۀ مدیران از رهبری برنامۀ درسی مدارس متوسطه

صفحه 22-42
زهرا شیخ محمدی؛ علی خلخالی

3.

ارزشیابی کیفیت برنامۀ تعالی مدرسه بر اساس الگوی سیپ در مدارس متوسطه

صفحه 43-61
شوبو عبدالملکی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ محمدرضا اردلان؛ افشین افضلی

4.

بررسی و مقایسۀ مدیریت مدارس متوسطۀ کرمان بر اساس الگوی های مدیریتی تونی بوش

صفحه 62-81
نجمه حاجی پور عبایی؛ محمود ابوالقاسمی

5.

مقایسۀ ارزش های کاری و ویژگی های رفتاری معلمان نسل شبکه با نسل پیشین: رهیافتی برای مدیران مدارس

صفحه 82-101
الهام حیدری؛ ملیحه صحرانورد

6.

شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعۀ یادگیرندۀ حرفه ای در مدارس ابتدایی: پژوهشی کیفی

صفحه 102-120
جمال حاتمیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان

7.

مدرسۀ سبز: مدیریت استفاده از گیاهان در مدارس و نقش آن در انسان گرا کردن مدارس مدرن

صفحه 121-134
صلاح الدین مولانایی؛ سینا آرمان

8.

مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین هوش فرهنگی و فرهنگ مدرسه

صفحه 135-152
رفیق حسنی؛ محسن خضری

9.

تأثیر آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران مدارس ابتدایی

صفحه 153-168
علی محمد ناعمی

10.

نوگرایی در سازوکارهای انتخاب مدرسه: بررسی معیارهای انتخاب مدرسه توسط دانش آموزان دبیرستانی

صفحه 169-188
حمید فرهادی راد؛ حسین الهام پور؛ دنیا دوستی

11.

شناسایی نمودهای رفتار انحراف کاری معلمان و رابطه آن با عدالت سازمانی و نظارت و راهنمایی آموزشی

صفحه 189-205
محسن رفیعی؛ عیسی برقی

12.

رابطۀ حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان با نقش واسطه‌ای کیفیت زندگی در مدرسه

صفحه 206-226
مجید صدوقی؛ عذرا غفاری

13.

رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس

صفحه 227-243
بهاره عزیزی نژاد؛ احمد قالی زاده کلهر

14.

بررسی اصول و روش‌های برقراری نظم و انضباط از نظر کارکنان مدارس متوسطه

صفحه 244-261
جمال سلیمی؛ رضا قاسمی

15.

چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس

صفحه 262-282
لقمان ابراهیمی

16.

تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های رهبری برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران

صفحه 283-305
شهربانو حسنی؛ علی حسینی خواه؛ مسعود گرامی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.