1.

ارائه مدل مفهومی بالندگی حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-272
اکبر جودکی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمد داودی

2.

تبیین مدل رفتار خرید مصرف‌کننده در انتخاب محصولات لذت‌بخش با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-103
فاطمه ترابی؛ اعظم رحیمی نیک؛ حسن اسماعیل پور؛ احمد ودادی

3.

تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-78
مهدی صالحی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محمد قهرمانی؛ محمد ابوالقاسمی

4.

توسعۀ مدارس طبیعت در ایران: نظریه‌ای داده بنیاد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 123-103
فرزانه سلیمانی؛ نادر سلیمانی؛ اختر جمالی؛ رضا شعبان نژاد خاص

5.

طراحی مدل ارتقای تجربه و پاسخ مشتری با استفاده از بازاریابی رسانه های اجتماعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 287-309
سجاد خالوزاده مبارکه؛ امیر مانیان؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.