1.

بازنمایی مفهوم «رهبری مدرسه» با روایت پژوهی تجارب کارورزی در مدارس

صفحه 30-1
شراره صادقی؛ شهاب نصیری نیا؛ مهدی صالحی

2.

آگاهی و نگرش مدیران مدارس و معلمان استان کردستان نسبت به مفاهیم و احکام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

صفحه 57-31
طالب محمدی؛ رفیق حسنی

3.

بررسی وضعیت نیروی انسانی و فضای آموزشی مراکز پیش دبستانی

صفحه 81-58
حجت الله درفش؛ علی بیرمی پور؛ زیبا رمضانی

4.

مدل‌یابی روابط ساختاری عملکرد آموزشی معلمان بر اساس رفتار شهروند سازمانی و میانجی‌گری اشتیاق شغلی

صفحه 99-82
بهمن کرد؛ هیوا محمودی

5.

نقش تعدیل‌کنندۀ جوّ یادگیری در تأثیر کیفیت زندگی مدرسه بر خودکارآمدی دانش‌آموزان

صفحه 120-100
یحیی معروفی؛ محمد حسن محمدی

6.

بررسی عملکرد اجرای طرح مدارس جامع محیط زیستی: مطالعه موردی شهر تهران

صفحه 134-121
امید مهنی؛ سهیلا مختاری؛ منصوره مشایخی؛ علی محمد احمدوند

7.

واکاوی پدیدۀ بدبینی سازمانی معلمان در مدارس: پژوهشی کیفی

صفحه 153-135
لیلا نجاتی حاتمیان؛ حسین عباسیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمید رضا آراسته

8.

بازاندیشی مطالعات مدیریت آموزشی در دو دهه اخیر: درس هایی برای آینده

صفحه 177-135
هدی سادات محسنی

9.

ارائۀ الگوی تسهیم ذی‌نفعان در انتخاب مدیران مدارس با راهبرد نظریۀ داده بنیاد

صفحه 209-178
رسول علیجانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ شاهرخ مکوند حسینی

10.

عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404

صفحه 241-210
کرم اصفهانی؛ نادر سلیمانی؛ حیدر تورانی؛ پرویز صباحی

11.

طراحی مدل اعتبارسنجی مدارس متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران

صفحه 262-242
کاوه محمدی؛ حمید فرهادی راد؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلی زاده

12.

عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان

صفحه 283-260
اکرم حسینی سنگریزه؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی

13.

از شکوه «شوکتی» تا افول «دولتی» درس آموزی از تجارب مدرسه داری «شوکتیه» «بیرجند»

صفحه 327-284
آرش رسته مقدم

14.

درک اعضای جامعۀ مدرسه از مفهوم معلّم ‌فراخوانی

صفحه 347-328
سیده زهرا حسینی؛ ناصر شیربگی

15.

مهارت‌های رهبری در مدارس دخترانه دورۀ متوسطه

صفحه 375-357
فائزه مهدوی پور؛ فریبا عدلی؛ افسانه نراقی زاده

16.

رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه با تمایل به کارآفرینی در مدیران مدرسه ابتدایی

صفحه 393-376
خاطره تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ فائزه تقی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.