1.

کارکرد معماری حسینیه‌ها به عنوان فضای باز شهری با استفاده از الگوی مسیر حرکت (نمونه موردی: حسینیه‌های شهر نائین)

صفحه 3-18
محیا قوچانی؛ محمد تاجی

2.

تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان

صفحه 19-32
سید محمدرضا داودی؛ مسعود عطائی قراچه؛ مسعود مختاری کرچگانی؛ فرهاد جوانمرد

3.

اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت‌ فرسوده گلستان، سبزوار

صفحه 33-46
مژگان جعفری؛ بهرام سیاوش پور؛ هادی سلطانی فرد؛ اباصلت عسکری

4.

بازتاب نقش نشانه‌شناسی در فرآیند گذر از فضا به مکان در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین

صفحه 47-64
نوشین سخاوت دوست؛ فریبا البرزی

5.

نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت

صفحه 65-76
فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ عباس ابوالقاسمی؛ حسن اکبری؛ شعیب کاسه‌گر محمدی

6.

ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربری های آموزشی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، مطالعه موردی دانشگاه کردستان

صفحه 77-88
هوشمند علیزاده؛ وریا لطفی؛ صلاح الدین ویسی

7.

جستاری در هنجارهای کیفیت ادراک مکان در تجربه بازآفرینی فضای شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران)

صفحه 89-104
اعظم کریمی یزدی؛ ناصر براتی؛ مجید زارعی

8.

تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها

صفحه 105-116
فرشاد نوریان؛ حمیدرضا بهمن پور خالصی

9.

ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شهری و تأثیر آن برسطح اضطراب شهروندان شهر سنندج

صفحه 117-127
جاهده تکیه خواه؛ شلیر کاتورانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.