1.

اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 591-613
زهرا سادات مطهری؛ خدابخش احمدی؛ سمانه بهزادپور؛ فاطمه آزموده

2.

آسیب‌شناسی اثر درون‌مایه سریال‌های شبکه نمایش خانگی بر خانواده؛ یک تحلیل درون‌مایه مبتنی بر نگاه سیستمی در خانواده

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 295-328
سمیرا اکبرپور؛ علی زاده محمدی

3.

بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک زندگی با تعالی خانواده

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 89-105
رحمت‌اله محمدی؛ سیداحمد احمدی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ احمد عابدی

4.

بررسی نقش خانواده در تجربه مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 121-135
صدیقه ترقی جاه

5.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ کوتاه مقیاس رابطۀ خانوادگی و برآورد همبستگی آن با خود گزارش دهی رفتارهای خودکشی نوجوانان دبیرستانی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 147-164
احمدرضا کیانی چلمردی؛ پژمان هنرمند قوجه بیگلو؛ سعید خاکدال؛ بهمن زردی

6.

برنهادی مقدماتی در زمینۀ مشاورۀ خانواده با رهیافت مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 49-74
ذبیح الله کاوه فارسانی؛ سعید صفی؛ ابولحسن بهمنی

7.

تجربه زیسته و نظام معنایی زنان بیخانمان از خانواده مطالعه موردی: زنان بیخانمان مقیم مرکز اقامتی مهر

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 52-30
سید مهدی اعتمادی فرد؛ معصومه اکرامی حصاری

8.

تحلیل صورتبندی راوی شعر فروغ فرخزاد از اضطراب خانوادۀ دنیای مدرن برمبنای نظریۀ موری بوون(مقاله کوتاه)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 572-584
پارسا یعقوبی جنبه سرایی

9.

سخن مدیرمسئول و سردبیر

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396
ناصر یوسفی

10.

گرایش‌های ضداجتماعی و سرهم‌بندی امور در پهنۀ خدمات سلامت خانواده و ازدواج

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-2
ناصر یوسفی

11.

مدیریت مالی خانواده و کیفیت رابطه زوجین (مقاله کوتاه)

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 491-526
محمد نظری‌پور

12.

هم‌سنجی شناسه‌های تمایزیافتگی دیدگاه میان نسلی بوئن با شناسه‌های تمایزیافتگی ادراک‌شده در جامعه پدر و مادرهای ایرانی ساکن شهر تهران

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 65-84
فرشته پاک‌نژاد؛ خدابخش احمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.