بشارت, محمد علی, رستمی, رضا, قره باغی, فاطمه, غلامعلی لواسانی, مسعود. (1394). تمایزیافتگی و نشانه ‏های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ‏ای بر اساس نظریه سیستم ‏های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 5(1), 1-24.
محمد علی بشارت; رضا رستمی; فاطمه قره باغی; مسعود غلامعلی لواسانی. "تمایزیافتگی و نشانه ‏های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ‏ای بر اساس نظریه سیستم ‏های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار". دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 5, 1, 1394, 1-24.
بشارت, محمد علی, رستمی, رضا, قره باغی, فاطمه, غلامعلی لواسانی, مسعود. (1394). 'تمایزیافتگی و نشانه ‏های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ‏ای بر اساس نظریه سیستم ‏های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار', دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 5(1), pp. 1-24.
بشارت, محمد علی, رستمی, رضا, قره باغی, فاطمه, غلامعلی لواسانی, مسعود. تمایزیافتگی و نشانه ‏های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ‏ای بر اساس نظریه سیستم ‏های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1394; 5(1): 1-24.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.