. (1390). کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار، نمونه موردی: روستای آق اِولَر از شهرستان تالش. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1(4), 23-40.
. "کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار، نمونه موردی: روستای آق اِولَر از شهرستان تالش". دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1, 4, 1390, 23-40.
. (1390). 'کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار، نمونه موردی: روستای آق اِولَر از شهرستان تالش', دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1(4), pp. 23-40.
. کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار، نمونه موردی: روستای آق اِولَر از شهرستان تالش. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1390; 1(4): 23-40.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.