. (1390). کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) بهعنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان). دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1(4), 41-54.
. "کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) بهعنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان)". دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1, 4, 1390, 41-54.
. (1390). 'کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) بهعنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان)', دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1(4), pp. 41-54.
. کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) بهعنوان سازوکار تحققپذیری طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی: شهر کاشان). دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1390; 1(4): 41-54.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.