. (1390). بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1(4), 95-104.
. "بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز". دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1, 4, 1390, 95-104.
. (1390). 'بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز', دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1(4), pp. 95-104.
. بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیاده راه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1390; 1(4): 95-104.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.