چنگلوایی, یونس, بهزادفر, مصطفی, محمدی, محمود, زرآبادی, زهرا سادات سعیده. (1397). رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 7(28), 55-64.
یونس چنگلوایی; مصطفی بهزادفر; محمود محمدی; زهرا سادات سعیده زرآبادی. "رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان". دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 7, 28, 1397, 55-64.
چنگلوایی, یونس, بهزادفر, مصطفی, محمدی, محمود, زرآبادی, زهرا سادات سعیده. (1397). 'رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان', دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 7(28), pp. 55-64.
چنگلوایی, یونس, بهزادفر, مصطفی, محمدی, محمود, زرآبادی, زهرا سادات سعیده. رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان. دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1397; 7(28): 55-64.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.