بابایی فروشانی, زهرا, چنگلوایی, یونس. (1399). تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (نمونه مورد مطالعه: شهراصفهان). دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 10(37), 127-142. doi: 10.34785/J011.2021.781
زهرا بابایی فروشانی; یونس چنگلوایی. "تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (نمونه مورد مطالعه: شهراصفهان)". دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 10, 37, 1399, 127-142. doi: 10.34785/J011.2021.781
بابایی فروشانی, زهرا, چنگلوایی, یونس. (1399). 'تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (نمونه مورد مطالعه: شهراصفهان)', دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 10(37), pp. 127-142. doi: 10.34785/J011.2021.781
بابایی فروشانی, زهرا, چنگلوایی, یونس. تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (نمونه مورد مطالعه: شهراصفهان). دو فصلنامه پژوهش های زبانشناسی: نظریه و کاربرد, 1399; 10(37): 127-142. doi: 10.34785/J011.2021.781


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.