نسائی, خبات, شاه طهماسبی, اسماعیل. (1401). نگرش قومیت‌های اصلی ایران نسبت به محصولات داخلی و خارجی بر اساس ابعاد عرق ملی و شرایط اقتصادی ادارک شده. , 9(2), 180-197. doi: 10.34785/j018.2022.917
خبات نسائی; اسماعیل شاه طهماسبی. "نگرش قومیت‌های اصلی ایران نسبت به محصولات داخلی و خارجی بر اساس ابعاد عرق ملی و شرایط اقتصادی ادارک شده". , 9, 2, 1401, 180-197. doi: 10.34785/j018.2022.917
نسائی, خبات, شاه طهماسبی, اسماعیل. (1401). 'نگرش قومیت‌های اصلی ایران نسبت به محصولات داخلی و خارجی بر اساس ابعاد عرق ملی و شرایط اقتصادی ادارک شده', , 9(2), pp. 180-197. doi: 10.34785/j018.2022.917
نسائی, خبات, شاه طهماسبی, اسماعیل. نگرش قومیت‌های اصلی ایران نسبت به محصولات داخلی و خارجی بر اساس ابعاد عرق ملی و شرایط اقتصادی ادارک شده. , 1401; 9(2): 180-197. doi: 10.34785/j018.2022.917